Οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας ως μέτρο αντιστάθμισης στη μεταβλητότητα του κλάδου της ναυτιλίας

Άρθρο στην Οικονομική Επιθεώρηση, Φεβρουάριος 2022, τεύχος 1015.

Το παρόν άρθρο πραγματεύεται πως η ελληνική πολιτεία θα μπορούσε να αντισταθμίσει την μεταβλητότητα που υπάρχει στη ναυτιλία (η οποία αποτελεί και έναν από τους κύριους τομείς της ελληνικής οικονομίας) χρησιμοποιώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως αντίβαρο.
Δεδομένης δε, της απολιγνιτοποίησης στην οποία προχωράει η χώρας μας το τελευταίο διάστημα στον τομέα της ενέργειας, το άρθρο προτείνει όπως η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας να χρησιμοποιηθεί τόσο ως κέντρο των ΑΠΕ όσο και ως logistics hub για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.