Επιστημονικά Άρθρα

Δημοσίευση σε συνεργασία με τον Νεκτάριο Μιχαήλ. Έχει δημοσιευθεί στο Journal of Shipping and Trade, 9, 20, 2024.

Δημοσίευση σε συνεργασία με Μπέντσος Χ., Λουκά Κ., Μιχαήλ Ν. και Κουρσάρος Δ. Έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Energies.

Δημοσίευση σε συνεργασία με τον Νεκτάριο Μιχαήλ και την Κυριακή Λουκά. Έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Economies.

Δημοσίευση σε συνεργασία με τον Νεκτάριο Μιχαήλ. Έχει δημοσιευθεί στο Asian Journal of Shipping and Logistics.

Δημοσίευση σε συνεργασία με τον Νεκτάριο Μιχαήλ και την Λένα Κλεάνθους. Έχει δημοσιευθεί στο International Economics.

Δημοσίευση σε συνεργασία με τον Νεκτάριο Μιχαήλ. Έχει δημοσιευθεί στο Peace Economics, Peace Science and Public Policy.

Δημοσίευση σε συνεργασία με τον Νεκτάριο Μιχαήλ. Έχει δημοσιευθεί στο Review of Behavioral Finance.

Δημοσίευση σε συνεργασία με τον Νεκτάριο Μιχαήλ. Έχει δημοσιευθεί στο Asian Journal of Shipping and Logistics.

Δημοσίευση σε συνεργασία με τον Νεκτάριο Μιχαήλ. Έχει δημοσιευθεί στο Economies. 2021, 9(4), 171.

Δημοσίευση σε συνεργασία με τον Φώτη Παναγίδη και τον Δημήτρη Τσουκνιδή . Το παρόν άρθρο έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Maritime Economics & Logistics.