Επιστημονικά Άρθρα

Δημοσίευση σε συνεργασία με τον Νεκτάριο Μιχαήλ. Έχει δημοσιευθεί στο Review of Behavioral Finance.

Δημοσίευση σε συνεργασία με τον Νεκτάριο Μιχαήλ. Έχει δημοσιευθεί στο Asian Journal of Shipping and Logistics.

Δημοσίευση σε συνεργασία με τον Νεκτάριο Μιχαήλ. Έχει δημοσιευθεί στο Economies. 2021, 9(4), 171.

Δημοσίευση σε συνεργασία με τον Φώτη Παναγίδη και τον Δημήτρη Τσουκνιδή . Το παρόν άρθρο έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Maritime Economics & Logistics.

Δημοσίευση σε συνεργασία με τον Νεκτάριο Μιχαήλ, Έχει δημοσιευθεί στο Maritime Transport Research.

Δημοσίευση σε συνεργασία με τον Νεκτάριο Μιχαήλ και τον Δημήτρη Μπατζιλή, Έχει δημοσιευθεί στο Economics Bulletin. 2021. Vol. 41, Issue 2, p.304-315.

Δημοσίευση σε συνεργασία με τον Νεκτάριο Μιχαήλ. Έχει δημοσιευθεί στο Asian Journal of Shipping and Logistics. Volume 37, Issue 2, Pages 184-191.

Δημοσίευση σε συνεργασία με τον Νεκτάριο Μιχαήλ, Έχει δημοσιευθεί στο Maritime Transport Research, November 2020, 100001.

Δημοσίευση σε συνεργασία με τον Νεκτάριο Μιχαήλ. Έχει δημοσιευθεί στο Asian Journal of Shipping and Logistics, Volume 37, Issue 1, March 2021, Pages 73-81.

Δημοσίευση σε συνεργασία με τον Νεκτάριο Μιχαήλ. Έχει δημοσιευθεί στο Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, Volume 7, September 2020, 100178.