Η ναυτιλία “κρύβει” νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα

Οικονομική Επιθεώρηση, Μάϊος 2022, τ.1018

Στο συγκεκριμένο άρθρο, μπορείτε να βρείτε με τις πρώτες εκτιμήσεις αναφορικά με τις επιπτώσεις που θα επιφέρει ο Ρωσο-ουκρανικός πόλεμος, τόσο στον τομέα της ενέργειας όσο και στην οικονομία εν γένει.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, αναλύεται πως η τρέχουσα πολιτικοοικονομική συγκυρία, δύναται να αποτελέσει το πρώτο βήμα μιας αντίστροφης πορείας προς την παγκοσμιοποίηση.